Stručni tim ordinacije Deminima

Naš konsultantski tim sačinjavaju sjajni lekari sa velikim znanjem i dugogodišnjim kliničkim iskustvom:


  • Dr Purić Milica, specijalista ginekologije i akušerstva
  • Prim dr Dragan Antić, specijalista ginekologije i akušerstva
  • Dr Maja Antić, specijalista ginekologije i akušerstva
  • Dr Ljubica Simonović, specijalista ginekologije i akušerstva