Usluge

Speciajalistička ginekološka ordinacija Deminima pruža kompletne dijagnostičke usluge iz oblasti:


  • Ginekologije,
  • Ginekološke onkologije,
  • Perinatologije
  • Rane dijagnostike genetskih anomalija ploda

Sve dijagnostičke metode se obavljaju na najsavremenijim aparatima poslednje generacije.

  • 2D 4D ultrazvučni pregledi u trudnoći
  • Ekspertski UZ pregledi u trudnoći
  • CTG monitoring
  • Neinvazivna prenatalna dijagnostik horomozomopatija
  • Amniocenteza - rezultati za 24 do 48 h
  • CVS - rezultati za 24- 48 h

  • Ginekološki pregledi
  • Ginekološki UZ vaginalnom sondom
  • Doppler UZ
  • Kolposkopija
  • Papanikolau test i svi bakteriološki brisevi uključujući i hlamidiju, mikoplazmu, ureaplazmu kao i HPV tipizacija. Svi rezultati se dobijaju u roku od 24 do 48 h.
  • Biopsija grlića najsavremenijim radio nožem Elman
  • LOOP ekcizije
  • Uklanjanje kondiloma